AZN24 - Agencja Zarządzania Nieruchomościami
ul. Śniadeckich 6, parter, lokal 8b, 25-366 Kielce, tel. kom.: 667 141 178
 
 
       
 
 
 
 

Proponujemy Państwu usługi w przystępnej cenie. Oferujemy stały nadzór stanu  technicznego Waszego budynku wraz z otoczeniem,  lokali  i znajdujących się w nich urządzeń.

Oferta obsługi administracyjno-technicznej przewiduje w stan- dardzie wykonywanie w/w prac zgodnie z podpisaną umową. Nadzór merytoryczny sprawowany jest przez pion admini- stracyjno-techniczny AZN. Nasi administratorzy i koordynatorzy robót mają wieloletnie doświadczenie w pracy w gospodarce mieszkaniowej.

  • Ograniczamy koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości.

  • Współpracujemy z kilkoma bankami w zakresie kredytów remontowych.

  • Deklarujemy stałą gotowość techniczną do wszelkich napraw i usuwania usterek.

  • Prace wykonujemy fachowo i solidnie  zachowując czystość i porządek.

  • Posiadamy niezbędne licencje, uprawnienia
    i ubezpieczenia na zarządzanie,  administrowanie 
    i obsługę techniczną nieruchomości.

Agencja Zarządzania Nieruchomościami AZN24 jest przygotowana do kompleksowego zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, w tym budynkami: Wspólnot Mieszkaniowych, Biurowymi,
Instytucjonalnymi, Handlowymi,
Usługowymi, Magazynowymi,
Przemysłowymi, Obiektami sportowymi

Aby poznać szczegóły usługi wybierz ją z menu poniżej:

 
 
 
 
Copyright © 2012 - AZN24.pl