AZN24 - Agencja Zarządzania Nieruchomościami
ul. Paderewskiego 11, I piętro, lok. 10, 25-017 Kielce, tel. kom.: 667 141 178
 
 
       
 
 
 
 

W ramach proponowanych usług zapewniamy właściwą eksploatację i obsługę techniczną nie tylko budynków mieszkalnych wraz
z otoczeniem ale także lokali użytkowych dla takich jednostek organizacyjnych jak:

 • banki,
 • hotele,
 • apteki,
 • salony firmowe,
 • agencje usługowe i turystyczne,
 • sklepy,
 • bary,
 • restauracje,
 • gabinety lekarskie,
 • szkoły,
 • przedszkola.


Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami,
jak również współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami.


Proponujemy Państwu prace konserwacyjne w następującym zakresie:
 • monitorowanie stanu technicznego nieruchomości, urządzeń i instalacji,
 • bieżące naprawy, kontrola, obsługa, konserwacja,
 • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych,
 • prace remontowe i modernizacyjne,
 • obligatoryjne przeglądy techniczne.
Pion Techniczmny AZN oferuje Państwu usługi w następujących dziedzinach:
 • instalacje elektroenergetyczne,
 • instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z centralnym ogrzewaniem i kotłami CO,
 • urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne (montaż, serwis, przeglądy)
 • instalacje teletechniczne,
 • systemy sygnalizacyjno-alarmowe wraz z kontrolą dostępu,
 • ślusarskie, stolarskie, meblowe,
 • remontowo-budowlane,
 • porządkowo-gospodarcze, sprzątanie obiektów


Proponujemy następujące formy rozliczeń za świadczone usługi:

• Stała miesięczna opłata ryczałtowa za konserwacje okresowe.
   Wysokość tej opłaty do uzgodnienia, jest ona uzależniona od stanu technicznego budynku i instalacji.
• Opłata za wykonane naprawy planowane i awaryjne. Opłata obejmuje: robociznę wg stałych (uzgodnionych)
   stawek za roboczogodzinę, koszt dojazdu oraz zwrot kosztów zużytych materiałów i części zamiennych
   (wraz z kosztem zaopatrzenia i transportu).

Niezależnie od zaproponowanej formuły współpracy jesteśmy otwarci również na inny zakres i warunki świadczenia usług, zgodnie
z Państwa oczekiwaniami.

Jeśli obecnie utrzymują Państwo własną ekipę techniczną, a zdecydują się na skorzystanie z oferty AZN, Państwa firma uzyska dodatkowe korzyści związane z ograniczeniem zatrudnienia. Oferta obsługi technicznej przewiduje w standardzie wykonywanie
w/w prac zgodnie z PN oraz przepisami BHP. Nadzór merytoryczny sprawowany jest przez pion techniczny AZN.Deklarujemy stałą gotowość do wszelkich napraw i usuwania usterek. Prace wykonujemy fachowo i solidnie zachowując czystość i porządek.
Posiadamy niezbędne licencje, uprawnienia i ubezpieczenia.

Celem naszej współpracy jest wskazanie Klientowi optymalnych rozwiązań w zakresie: technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym
oraz świadczenie usług naprawczych, montażowych i serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych).
Firma AZN zapewni Państwu prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także optymalizację kosztów obsługi.

Razem z umową podpisujemy klauzulę o zachowaniu poufności.
Jesteśmy po to,aby zapewnić Państwa klientom i pracownikom klimat i komfort pracy o najwyższym standardzie.
 
 
 
 
Copyright © 2012 - AZN24.pl